Den hatade vargen
VARGTIMMEN

Ljud och text Ida Nordén
Bild Ida Nordén och Erik Nordén

Få frågor engagerar så som vargfrågan, åtminstone i de områden där vargen lever. Argument både för och emot finns det många av men mest av allt är kanske vargen ändå en känslofråga.

Näst efter Värmland har Dalarna flest vargar i Sverige och just i Dalarna är vargen kanske allra mest kontroversiell. Här känner sig många förbisedda av myndigheter och politiker och det kan vara så att vargen får bli en ondskefull symbol för den konflikt som många upplever finns mellan stad och landsbygd. Lyssna och följ med runt i Dalarna på jakt efter den verkliga konflikten.

 

 

 

 

Hunden används som ett slagträ i vargdebatten och det spelar egentligen bara på folks känslor

Den svenska vargstammen
Naturvårdverket har beslutat att vi ska ha minst 270 vargar i Sverige för att uppnå så kallad gynnsam bevarandestatus.
Uppskattningsvis har vi idag cirka 320 djur i Sverige, till detta läggs cirka 50 vargar till som har revir som delas mellan Sverige och Norge.
Den skandinaviska vargstammen växer i genomsnitt cirka 15 procent per år och har gjort så de senaste 16 åren. Sedan 1998 har antalet familjegrupper eller par ökat från 10 till 67.
Ungefär hälften av alla dödlighet hos varg beräknas vara orsakad av illegal jakt.

Fakta Vargen

Förvaltning av varg
De län som har flest varg i Sverige är i storleksordning Värmland, Dalarna och Örebro.
Naturvårdverket är ansvarig jaktmyndighet på nationell nivå, däremot är förvaltningen av rovdjur ett regionalt ansvar. I län där det finns fasta stammar av varg beslutar länsstyrelsen om licens- eller skyddsjakt.
Det ser ut att efter många om och men bli licensjakt på varg i Örebro och Värmlands län 2015.
Förvaltningsrätten i Karlstad beslutade efter att Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden överklagat ett beslut om jakt att tillfälligt ställa in jakten. Nu har kammarrätten i Göteborg kommit till ett motsatt beslut och vargjakten kan starta.

Läs också