Skogens skafferi

SKOGENS SKAFFERI

Reportage: Adam Bergsten och Joel Larsson     

I skogen finns viltet och hos viltet finns köttet. Jägaren använder skogen som sitt skafferi och fyller frysen varje jaktsäsong. Hur mycket jakt klarar den svenska naturen av? Och vem tillhör skogen?

Läs också