På den här webbplatsen kan du hitta studentarbeten från JMG, institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Institutionen har två program, journalistik (JU) samt medier och kommunikation (MKV). Studenterna på JMG producerar under sin utbildning en mängd arbeten. Vi har satt samman denna sida för att visa på bredden i studentarbetena.

I menyn kan du välja mellan arbeten från olika typer av kurser, dels teoretiska uppsatser från både medie- och kommunikationsutbildningen och journalistutbildningen, dels den mer praktiskt inriktade journalistkursen i magasins-produktion (reportage 2).

Alla arbeten som ligger här är godkända arbeten ur någon av våra kurser.